seksualiteit - openen in gevoeligheid

Seksualiteit, openen in gevoeligheid

Tantra seksualiteit

Seksualiteit is een gevoelig onderwerp. Werken rond seksualiteit vraagt dan ook om een veilige bedding. Om je te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van een stevige basis, waarin je vitale- en seksuele energie ruimte krijgen is vertrouwen een belangrijke voorwaarde. En vertrouwen vraagt tijd, liefdevolle aanwezigheid en aandacht. In combinatie met aanraking en meditatie kunnen blokkades en angsten smelten.

De Sexual Healing Sessie

Om jezelf op het gevoelige en intieme vlak van seksualiteit werkelijk te kunnen zien en helen, is vertrouwen, respect en veiligheid nodig.

In een sexual healing sessie staan deze elementen centraal. Vanuit die veilige bedding onderzoek je jouw levenskracht en seksuele energie en de mogelijkheden om deze vrijelijk te laten stromen. Een liefdevolle uitnodiging om in je eigen kracht, je vitale kracht te staan.

Seksuele Energie

De vorm die jouw seksuele energie aanneemt is niet alleen 'seksueel', er is in wezen geen onderscheid te maken tussen levensenergie en seksuele energie. Ook creativiteit, levenslust en passie komen voort uit deze energieën. Zelfs in werk en vriendschappen is seksuele energie een belangrijke drijfveer, het is de energie van verlangen, van beweging, van een diep 'Ja' die inherent is aan het leven zelf.

Seksuele energie bepaalt voor een groot deel het ervaren van geluk en vrede met jezelf. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor wat er zich rond seksualiteit op diepere lagen in jou roert. Het gaat er hier om dat je je bewust wordt van jouw seksuele verlangens, patronen en frustraties. Niet om er iets anders van te maken, maar om te erkennen dat jouw seksualiteit samenvalt met wie je in de kern bent.

Contact met een ander mens

Intimiteit met een ander vraagt je om jezelf te openen naar hem of haar terwijl je de spanning van het contact onder ogen blijft zien. Intimiteit gaat voorbij het fysieke, ligt in het veld van geborgenheid en thuis-voelen. Om intiem met een ander te kunnen zijn, zal je eerst intiem met jezelf moeten zijn.

Intimiteit ontwikkel je door in het diepst van jezelf te kijken, door jouw waarheid te erkennen en door de bereidheid om alles te accepteren wat je in jezelf tegenkomt. Je steunt het proces van verdieping door uiting te geven aan alles wat voor jou in het moment waar is, zowel de prettige kanten als schaduwzijden. Openen naar jezelf is soms net zo spannend als openen naar een ander.

Abhika Tantra

theo de klein

06 - 5477 545306 - 5477 5453
 
Aanmelden Nieuwsbrief

 


© 2023 Abhika Tantra - All Rights Reserved | © photo's Hubble, NASA/ESA | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden