Aansprakelijkheid en copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Abhika Tantra website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Beweringen en meningen, gedaan in de artikelen en mededelingen op de pagina's van de Abhika Tantra website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster of internet-provider.

De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Abhika Tantra website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website is verkregen.

Een bezoeker/ster van de Abhika Tantra website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Theo de Klein Coaching en Training.

Abhika Tantra

theo de klein

06 - 5477 545306 - 5477 5453
 
Aanmelden Nieuwsbrief

 


© 2023 Abhika Tantra - All Rights Reserved | © photo's Hubble, NASA/ESA | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden