Bekkenbodem Onderzoek en Massage

Weekend workshop Bekkenbodem Onderzoek en Massage voor paren.
(begint vrijdag om 10 uur!)

Een intensieve workshop voor paren en gelegenheidstellen rond veiligheid, vertrouwen, intimiteit en seksualiteit.

In dit extra lange weekend staat een bijzondere vorm van bekkenbodem aanraking en massage centraal.
De zorgzame, intieme aanraking van een vertrouwde partner stelt je in staat om diep in je bekken te ontspannen en om jouw fysieke basis diepgaand te ervaren en te vertrouwen.
Dit weekend nodigt uit om oude aannames en verstrikkingen los te laten en ruimte te geven aan jouw levensvreugde, kracht en seksuele energie.

Weerstanden, angsten en (oude) overtuigingen zoals prestatiedrang, hebben tot gevolg dat spanningen zich op verschillende manieren hebben vastgezet in je bekkengebied en dat je soms ook uit je bekken probeert weg te blijven. Als de blokkades rond je bekkenbodem zachter worden, ontstaat de mogelijkheid om dieper te rusten in jouw man-zijn of vrouw-zijn en om je meer thuis te voelen in jouw intimiteit en seksualiteit.

De massage is een intens proces. Een proces dat om aanwezigheid en toewijding van de begeleidster vraagt en dat op gang komt door een combinatie van bevrijdende ademtechnieken en intieme, koesterende, uitnodigende aanrakingen van het hele bekkengebied.
Inwendige aanraking maakt in principe deel uit van het proces, maar het is belangrijk om te beseffen dat deze massage alleen in een veilige en vertrouwde setting kan plaatsvinden en dat er op geen enkele wijze druk wordt uitgeoefend om over je eigen grenzen te gaan. Het is juist het spanningsveld tussen ´wel willen´ en ´niet (zo goed) durven´ waar de mogelijkheid tot heling ligt: stap-voor-stap. Want het niet durven is vaak gekoppeld aan vroegere ervaringen, oude beperkingen of angsten, terwijl het verlangen vaak dichter bij de authentieke levensstroom ligt.

Deze training van 8 dagdelen is een introductie in de Bekkenbodem Massage. We maken gebruik van oefeningen en technieken uit de Tantra, Tao en Neo-Hypnotherapie.

Inhoud:
– achtergrond en intentie van de bekkenbodem massage
– het creëren van een veilige setting
– werken met de verschillende adem- en aanraak/massagetechnieken
– de kracht van aanwezigheid en het niet-doen in een sessie
– opbouw van de sessie en verloop van het proces
– demonstratie van de bekkenbodem massage
– uitwisselen van een bekkenbodem massage

Voorwaarden tot deelname:
– Genoeg bedding in jezelf om het proces te kunnen dragen.
– Contact met de seksuele en hart energie. Kunnen ervaren hoe de stroom tussen beide is.
– Bereidheid en verlangen om dieper in je bekken te zakken en alles wat daar is te doorvoelen.

De workshop wordt begeleid door Theo de Klein en Daniëlle van Berkel.
De kosten bedragen € 375 per persoon inclusief biologische maaltijden en overnachtingen in 2-persoonskamer.

 

|||::
Jannestraat 1, 5327 KR Hurwenen